Stefan Forsman Vildmarks Blogg

Lär dig av folk som har spenderat långa perioder i vildmarken

Arméns jägarbataljon - Bergspluton

armens

Här några klipp från mitt regemente, Arméns jägarbataljon, där jag tjänstgjort.

Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagning av personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndares verksamhet, ofta inne på dennes eget område. Arméns jägarbataljon är en unik elit.Behovet av små självständiga enheter för spaning och strid bakom motståndarens linjer har sina rötter långt tillbaka i tiden.

En jägare är en soldat som är uthållig och har en stor vilja att lösa uppgiften, ofta på bekostnad av den personliga bekvämligheten.

Att bedriva strid och spaning i de svåraste terräng- och klimatförhållanden är jägarförbandens signum.Arméns jägarbataljon

Förbandet uppträder okonventionellt och verkar med hjälp av egna eller genom invisning av vapensystem som attackflyg och artilleri. Rätt utnyttjad kan Jägarbataljonen åstadkomma systemkollaps hos motståndarens viktigaste funktioner. För att undgå upptäckt är alltid strävan att uppträda med så små enheter som möjligt.

Internationella insatser

Arméns jägarbataljon har sedan flera år tillbaka varit insatt i olika operationer utomlands. Personalen vid jägarbataljonen har genomfört insatser i Afghanistan, Bosnien, Kosovo, Pakistan, Ukraina och Tchad. Bland annat har jägarbataljonen sedan 2004 kontinuerligt bidragit till insatsen i Afghanistan och sporadiskt i Kosovo.

Rekrytering

Arméns jägarbataljon är alltid i behov av att rekrytera duktiga och dugliga individer, oavsett bakgrund. Jägarförbandet söker personal som, i grupp, vill anta och genomföra en tjänst med stora, fysiska och psykiska utmaningar.

Arméns jägarbataljon är försvarsmaktens resurs för strid och underrättelseinhämtning bakom fiendens linjer samt i områden där konventionella förband ej kan verka.

Arméns jägarbataljon är ett förband med särskilt uttagning av personal som används mot kvalificerade mål som har mycket stor betydelse för en motståndare.

Arméns jägarbataljon är Försvarsmaktens kvalificerade resurs för underrättelseinhämtning och strid långt in på motståndarens område där andra egna förband inte kan uppträda eller når tillräcklig verkan. Arméns jägarbataljon är det enda förband i Försvarsmakten som har full kapacitet för spaning och strid i subarktisk miljö och är ett tydligt och unikt svenskt bidrag i europeisk krishanteringsförmåga. Förbandet bidrar över tiden med en mindre del insatt utomlands.

Inget förband penetrerar, tränger, så långt in bakom fiendens linjer som Arméns jägarbataljon.
120px-ND_utbildningstecken
Dela gärna denna ..

"Trix" att navigera på, om man ej har karta och kompass

Några bilder från helgens bravader.kompass o sno
Här stod navigation på schemat, i totalt mörker på natten, både med kompass och karta, och helt utan. Det vill säga, navigation med hjälp av naturens tecken, etc.

Dom 2 bilderna i mitten, med kompass, vilket av naturens tecken tittar deltagarna på där?

Det finns många "trix" att navigera på, om man ej har karta och kompass.
sno mound
Deltagarna fick inte använda skidor eller snöskor. Dom fick pulsa i djupsnö genom vildmarken, m å n g a km. Snödjupet var ibland ända upp till bröstkorgen.

Skulle man t.ex. hamna i en nödsituation, ja då är det inte alltid man har skidor, eller snöskor.

Det är också ett bra sätt att träna, bygga upp uthållighet, härda kropp och knopp, flytta gränser, personlig utveckling, etc.

Deltagarna medförde ej mat eller vatten, under nattens pulsande genom vildmarken.
stefan i sno copy
Många som deltar har ingen som helst vana, heller ej med träning. Många har extra kilon att släpa på. Trots det så är alltid stämningen god och positiv. Deltagarna kämpar på med glatt humör. Jag blir ofta positivt överraskad och oerhört imponerad.

Vill du med nästa gång?

- Stefan

Share this page using these buttons:

Snö upp till bröstkorgen och 72 timmar på raken.

Share this page using these buttons:


En vanlig tur i vildmarken. Detta en tur på ca 10 km i obanad vildmark. Inga skidor.

Ibland snö upp till bröstkorgen och 72 timmar på raken. Ingen sömn, ingen mat, inget vatten. Ibland bärandes tunga kanoter, etc.

Längsta turen är 14 dagar utan någon som helst utrustning med, heller ej mat. Endast dom kläder man har på sig.

Vi kör också kortare strapatser (flytta gränser, personlig utveckling, ledarskap, etc.) som varar "bara" över dagen upp till 24 timmar.

Vågar du följa med?

- Stefan
sno bla

En vanlig vecka i mitt liv.

Måndag

.

Började dagen med att vandra ... Read More...

Att vara i vildmarken när vädret är dåligt, med undermålig utrustning, ja det är icke roligt kan jag säga.

Ibland när jag försvinner in i vildmarken så tar jag inte med mig någonting ... Read More...